Dane teleadresowe

ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 2
44-300 Wodzisław Śląski


tel. 32 455-25-74

kontakt@muzeum.wodzislaw.pl


NIP: 647-22-25-933
GPS: 50.00240°N, 18.46492°E

Godziny pracy biur Pałacu

poniedziałek – piątek: 730 - 1530

Godziny otwarcia wystaw

PONIEDZIAŁEK

NIECZYNNE

WTOREK

8.00-14.00

ŚRODA

8.00-14.00

CZWARTEK

8.00-14.00

PIĄTEK

14.00-20.00

SOBOTA

9.00-15.00

NIEDZIELA

12.00-18.00

Ceny biletów

Wszystkie atrakcje Pałacu są bezpłatne
Książki

Bibliografia Ziemi wodzisławskiej - Publikacje książkowe:

 • Boroń I.,1995, Handel Górnego Śląska z Krakowem w dobie wojny trzydziestoletniej (1918-1648), Gliwice.
 • Cichy K.2003, Wodzisław Śląski nasze miasto. Historia. Kultura. Ludzie, Rybnik.
 • Cichy K., 2005, Krajobrazy Ziemi Wodzisławskiej. Środowisko. Przyroda. Ludzie, Rybnik.
 • Cieślak J., Nowak J., Newerla P., Wawoczny G., 2005, Dzieje parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu, Racibórz.
 • Cimała B., 1994, Żory zarys dziejów, Żory.
 • Cimała B., Delowicz J., Porwoł P., 1994, Żory zarys dziejów - wypisy, Żory.
 • Cimała B., Porwoł P., Wieczorek W.,1985, Wypisy do dziejów Rybnika i Wodzisławia Śląskiego, Opole.
 • Conrads N., 2005, Książęta i stany. Historia Śląska (1469-1740), Wrocław.
 • Czapliński M., 2002, (red.), Historia Śląska, Wrocław.
 • Czechowicz B., 2005, Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza, Warszawa.
 • Delowicz J.,2002, Gmina wyznania mojżeszowego w Żorach 1511-1 540. Z badań na historią miasta, Żory.
 • Durdík T., 2000, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha.
 • Dziedzictwo kulturowe wsi województwa śląskiego, 2006, Katowice.
 • Encyklopedia powstań śląskich, 1982, Opole.
 • Fajer M., 1997, Rudy żelaza w dawnym hutnictwie górnośląskim, Scripta Rudensia, 7.
 • Foltyn E. M.,2000, Materiały archeologiczne do poznania starszych wieków średnich na Górnym Śląsku, Cieszyn.
 • Foltyn E. M.,1998, Podstawy gospodarcze wczesnośredniowiecznej społeczności plemiennej na Górnym Śląsku, Katowice.
 • Foltyn E. M. Szydłowski J., Foltyn E., 2004, Archeologia regionu cieszyńskiego. Stan badań, Katowice.
 • Fukala R., 2007, Slezsko, neznámá zeme Koruny České. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740, České Budejovice
 • Furmanek M., S. Kulpa, 2003, Zamek wodzisławski i jego właściciele, Wodzisław Śląski.
 • Furmanek M., Kulpa S., Witosz K., 2005, Wodzisław Śląski-Karviná. Karty z przeszłości, Wodzisław Śląski.
 • Furmanek M., S.Kulpa, K.Witosz, 2006, Wodzisław Śląski a dziedzictwo europejskie. 750-lecie miasta, Wodzisław Śląski.
 • Furmanek M., Michnik M. (red.), 2003 Początki i rozwój miast Górnego Śląska w świetle badań interdyscyplinarnych, Gliwice.
 • Grabiec A., Kloch B., 2006, Kościół P.W. Św. Antoniego w Rybniku, Rybnik.
 • Gruszczyk M., 2004, Zatrzymane w pamięci. Dawny powiat rybnicki na pocztówce, Rybnik.
 • Historia Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski 2007.
 • Hojka P., Czas zmian. Wodzisław i ziemia wodzisławska pomiędzy Cesarstwem Niemieckim a II Rzeczpospolitą, Wodzisław Śląski 2018.
 • Hojka P., O początkach Wodzisławia Śląskiego, Racibórz 2023.
 • Hojka P., Wodzisław Śląski i ziemia wodzisławska w czasie II wojny światowej, Wodzisław Śląski 2011.
 • Hojka P. (red.), Kulpa S.(red), Kierunek Loslau. Marsz ewakuacyjny więźniów oświęcimskich w styczniu 1945 r., Wodzisław Śląski 2016.
 • Hojka Z. Kościół pośród wzgórz, Katowice 2022.
 • Horwat K., 1996, Formowanie się miast księstwa opolsko-raciborskiego do połowy XIV wieku, Gliwice-Rzeszów.
 • Horwat J.,2002, Księstwo opolskie i jego podziały do 1532 r., Rzeszów.
 • Jakubczyk D. 2007, Skarby historii, kultury i sztuki gmin pogranicza Gorzyce i Dolna Lutynia, Gorzyce.
 • Janoušek E.,1995, Paměkti města Letovic, Letovice.
 • Jasiński T., 1977, Rodowód Piastów śląskich, t. 3, Wrocław.
 • Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan S.,1977, Studia i materiały do dziejów Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, Opole.
 • Kloch B., 2002, Rybnik w średniowieczu. Z dziejów miasta i okolic do pierwszej połowy XIV wieku, Rybnik.
 • Klistała J., 2006, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, Raciborza w latach 1939-1945, Słownik Bibliograficzny, Bielsko-Biała.
 • Korta W.,2003, Historia Śląska do 1763 roku, Warszawa.
 • Kouřil P., D. Prix, M. Wihoda, 2000, Hrady českého Szelska, Brno-Opava.
 • Kouřil P., 1994, Slovanské osídlení Českého Slezska, Brno-Ćeský Tešín.
 • Kowol K., 1939, Historia Dekanatu Pszowskiego, Katowice.
 • Kulpa S.,2020, Wodzisław Śląski obrazy z przeszłości, Wodzisław Śląski.
 • Kulpa S., 2022, Wodzisław Śląski w obliczu ognia, Wodzisław Śląski.
 • Kuzio-Podrucki A., 2003, Henckel von Donnersmarckowie. Kariera i fortuna rodu, Bytom
 • Kwak J.,1994, Kultura materialna i umysłowa mieszczan górnośląskich w dobie reformacji i kontrreformacji,
 • Libura I,1984, Z dziejów domowych powiatu. Gawęda o ziemi rybnickiej, Opole.
 • Ligęza J. (red.) 1970, Ziemia rybnicko – wodzisławska, Katowice.
 • Majewski A.,1987, Zamek w Niedzicy, Kraków.
 • Marcisz A., Gruchot A., 2019, 100 autorytetów na 100-lecie niepodległości,
 • Martinek B., Kravar Z., 2001, Vítkov. Z historie města, Vitkov .
 • Matuszczyk J., 1989, Studia nad kościołami drewnianymi na Górnym Śląsku, Bytom.
 • Matuszczyk-Kotulska A., 2006, Pszów sanktuarium nadziei, Pszów.
 • Matuszczyk-Kotulska A., 1997, Rydułtowy zarys dziejów, Rydułtowy.
 • Mika N., 2002, Racibórz w obliczu najazdów tatarskich i zagrożenia wałaskiego, Racibórz.
 • Mika N., 2006, Mieszko, syn Władysława II Wygnańca, książę raciborski i pan Krakowa – dzielnicowy władca Polski, Racibórz.
 • Mika N., G. Wawoczny G., 2000, Książęta opolsko-raciborscy. Wybrane postacie, Racibórz.
 • Müller K., Žáček R., 2006, Opava, Opava
 • Musioł J., 1983, Ślązacy, Katowice.
 • Musioł J., 2000, Od Wallenroda do Kordiana: dramatyczne Ślązaków wybory, Katowice.
 • Newerla P., Wawoczny G., 2007, Zamki i pałace dorzecza Górnej Odry, Racibórz
 • Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym Śląsku w świetle badań terenowych w latach 1992 - 1995, 2001, Katowice
 • Orzechowski K.,2005, Historia ustroju Śląska 1202-1740, Wrocław.
 • Panic I.,1992, Historia osadnictwa w księstwie opolskim we wczesnym średniowieczu, Katowice.
 • Panic I.,2000, Żory we wczesnym średniowieczu. Z badań nad historią miasta, Żory.
 • Panic I.,2002, Żory pod rządami Przemyślidów i Habsburgów. Z badań nad historią miasta w latach 1327-1742, Żory.
 • Paszkiewicz B., 2000, Pieniądz górnośląski w średniowieczu, Lublin.
 • Paukert J., 1981 Státní zámek Lysice, Brno.
 • Piekalski J., 1999, Od Koloni do Krakowa, Wrocław.
 • Pilnáček J., 1992, Rody starého Slezska, t. 2, Brno.
 • Pilnáček J., 1996, Staromoravšti rodové, Brno.
 • Plaček M., 2001, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha.
 • Popiołek K., 1976, Śląskie dzieje, Warszawa - Kraków.
 • Porwoł P., (brw) Wodzisław Śląski, Wodzisław Śląski.
 • Porwoł P., 2002, Tropem figur św. Jana Nepomucena.
 • Porwoł P., 2005, Małe formy architektury sakralnej. Kapliczki. Figury. Krzyże, Wodzisław Śląski.
 • Pośpiech J., 1987, Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, Opole.
 • Rohlík M., (red.) 1961, Opavské zemské desky. Knihy zadní, Opava.
 • Sadowski T., 2001, Książęta opolscy i ich państwo, Wrocław.
 • Sauer I., 2007, Pieśniczki od Wodzisławia ze skarbczyka Ireny Sauer, Wodzisław Śląski.
 • Słownik bibliograficzny Ziemi Pszczyńskiej (brw), red. A.Łysko, Pszczyna.
 • Skarby Ziemi Wydarte, Katowice 2005.
 • Siemko P., 2006, Dawny krajobraz Górnego Śląska, Jastrzębie Zdrój.
 • Siemko P., 2001, Nie zachowane kościoły drewniane Górnego Śląska, Katowice
 • Sienkiewicz W., 1983, Średniowieczne nazwy miejscowe ziemi Rybnickiej, Kroniki Rybnickie, t. 1.
 • Sperka J.,1995, Władysław (Opolski), (w:) Książęta i księżne Górnego Śląska, Katowice.
 • Szydłowski J., Pierzyna W., 1970, Lubomia. Gród plemienny Gołęszyców, Bytom.
 • Wawoczny G., 2005, Kuchnia raciborska. Podróże kulinarne po dawnej i obecnej ziemi raciborskiej, Racibórz
 • Wawoczny G., 2004, Tajemnice ziemi rybnickiej i wodzisławskiej, Racibórz.
 • Weltzel A., 1997, Historia miasta Żory na Górnym Śląsku, Żory.
 • Wodziński M.,1996, Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII wieku, Wrocław.
 • Wodzisław Śląski. 750 lat do przodu, 2007, Wodzisław Śląski.
 • Witowski C. T., 1998, Herbarz pszczyński. Księga ziemian, rycerzy, władyków i panoszy Wolnego Pszczyńskiego Państwa Stanowego, Pszczyna.
 • Z kart historii Powiatu Rybnickiego, Rybnik 2008.

Broszury:

 • Gruchot A.(red.), Hojka P. (red.), Witaj Polsko. Herold Wodzisławski/Nowiny Wodzisławskie, Wodzisław Śląski 2022
 • Hojka P., 2018, Za wolność Śląska oddali życie swoje. Mszana, Połomia i Gogołowa w walce o polskość Górnego Śląska, Mszana 2018.
 • Kłosińska K., Kulpa S., Zapomniany bohater Franciszek Matuszczyk, Wodzisław Śląski 2021.
 • Małecki M., 1994, Najazd Tatarów na ziemię rybnicko-wodzislawską i raciborską w 1241 roku, Wodzisław.
 • Małecki M., 1997, Konstancja – księżna wodzisławska i jej księstwo, Wodzisław Śląski.
 • Małecki M., 2000, Krzyże pokutne na ziemi wodzisławskiej i pszczyńskiej, Warszawa.
 • Mroczek K., 2002, Dzieje wodzisławskich Żydów, Wodzisław Śląski.
 • Musioł L., 1957, Wodzisław 1257 – 1957. Krótki zarys dziejów miasta, opracowany źródłowo z okazji 700-lecia istnienia Wodzisławia przez Ludwika Musioła, Katowice.
 • Porwoł P., 1987, Z dziejów wodzisławskiego rzemiosła, Wodzisław Śląski.
 • Porwoł P.,1999, Kościół drewniany p.w. Wszystkich Świętych w Łaziskach nad Olzą, Wodzisław Śląski.
 • Porwoł P., 2000, Kościół ewangelicki (pofranciszkański) p.w. Trójcy w Wodzisławiu Śl., Wodzisław Śląski.
 • Porwoł P., 2002, Zespół pałacowo-parkowy w Gorzycach, seria: Zabytki Powiatu Wodzisławskiego, Wodzisław Śląski.
 • Porwoł P., 2003, Bazylika p.w. Narodzenia NMP w Pszowie, Wodzisław Śląski.
 • Porwoł P.,2004, Figura św. Jana Nepomucena sprzed wodzisławskiego zamku, Wodzisław Śląski.
 • Porwoł P., 2004, Kościół drewniany p.w. Świętej Anny w Gołkowicach, Wodzisław Śląski.
 • Porwoł P., 2005, Osiedla robotnicze w Radlinie i Pszowie, Wodzisław Śląski.
 • Porwoł P., 2006, Kościół p.w. Wniebowzięcia Najśw.Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski.
 • Porwoł P., 2007, Zespół pałacowo - parkowy w Kokoszycach, Wodzisław Śląski.