Oryginalny tekst pochodzi ze strony Muzeum w Wodzislawiu Śląskim (wwww.muzeum.wodzislaw.pl)

Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim

20230511_165039

 

Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim

Wartość całkowita: 16 112 043,51 zł

Koszty kwalifikowane: 15 912 174,56 zł

Dofinansowanie ogółem: 15 116 565,84 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Działanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe

Poddziałanie: 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs

Okres realizacji: 09.11.2018 r. - 30.06.2022 r.

Opis projektu:

Projekt obejmuje przeprowadzenie prac konserwatorskich,restauratorskich i adaptacyjnych pałacu Dietrichsteinów oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu,jakim jest zwiększenie atrakcyjności Pałacu i znajdującego się w nim Muzeum  w Wodzisławiu Śląskim poprzez realizację celów bezpośrednich,które są odpowiedzią na zdefiniowane problemy:nadanie obiektowi nowych funkcji kulturalnych,poprawa jakości i rozszerzenie oferty kulturalnej Muzeum,dostosowanie obiektu do potrzeb odwiedzających,w tym dla potrzeb osób niepełnosprawnych,poprawa stanu technicznego i przeciwdziałanie degradacji zabytkowego obiektu historycznego,zachowanie dziedzictwa kulturowego.Inwestycja pozwoli na utworzenie spójnego,kompleksowo zagospodarowanego,atrakcyjnego obiektu,pełniącego funkcje kulturalne.Realizacja projektu przyczyni się znacząco do zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Muzeum oraz Miasta Wodzisław Śląski.

 

Drukuj stronę