Oryginalny tekst pochodzi ze strony Muzeum w Wodzislawiu Śląskim (wwww.muzeum.wodzislaw.pl)

Archiwum

Muzeum w Wodzisławiu Śląskim gromadzi również materiały archiwalne w Archiwum Muzeum w Wodzisławiu Śląskim - materiały archeologiczne w Dziale Archeologii,a historyczne w Dziale Historii. Archiwum Działu Archeologii (ADA) zawiera np. sprawozdania z badań archelogicznych, mapy, notatki i prace związane z archeologią. Archiwum Działu Historii (ADH), zawiera maszynopisy, dokumenty niektórych instytucji czy opracowania naukowe i popularno-naukowe dotyczące historii ziemi wodzisławskiej. Wśród niektórych przechowywanych archiwaliów można wymienić:

Drukuj stronę