Oryginalny tekst pochodzi ze strony Muzeum w Wodzislawiu Śląskim (wwww.muzeum.wodzislaw.pl)

Medal-moneta wodzisławska z okazji 750-lecia istnienia miasta

Pod patronatem Prezydenta Wodzisławia Śląskiego, z okazji obchodów rocznicy 750-lecia istnienia miasta został wybity okazjonalny medal – „moneta wodzisławska”. Projekt wykonali i opracowali: Sławomir Kulpa i Adrian Podgórski przy współpracy Muzeum Miejskiego i Wydziału Promocji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

 

Analizując cały kontekst historyczny i dobór źródeł ikonograficznych wybrano, aby na awersie monety wybita została jedna z nielicznych zachowanych pieczęci księcia Władysława panującego w latach 1246-1281/2 – uważanego powszechnie za założyciela Wodzisławia. Wspomniana pieczęć została przymocowana do jednego z dokumentów pergaminowych, wydanych przez kancelarię książęcą w 1260 r. i ma w oryginale średnicę 74,5 mm. Postać księcia Władysława ujęta jest tu en face w hełmie garnczkowym z pióropuszem z pawich piór, w lekkiej zbroi, trzymającego w prawej ręce włócznię z trójstrefowym proporcem, w lewej natomiast tarczę gotycką z orłem górnośląskim. W otoku napis majuskulny: S(IGILLVM): WLADISLAI: DEI: GRA(TI): DUCIS: OPOLIEN(SIS0, w tłumaczeniu: KSIĄŻĘ WŁADYSŁAW Z BOŻEJ ŁASKI KSIĄŻĘ OPOLSKI.

 

Rewers medalu „wodzisławskiej monety” przedstawiać będzie herb miasta znany z odcisku najstarszej zachowanej pieczęci lakowej z 1597 r., gdzie po prawej stronie widnieje pół-orła, a po lewej pół-róży. Herb ten, jak wskazują wszelkie przesłanki historyczne, nawiązuje w całym kontekście do średniowiecza i zapewne znany był już w XIII w. Jak wykazały ostatnio prowadzone badania jest on nierozerwalnie związany z początkami kształtowania się miasta Wodzisławia, a jego wizerunek towarzyszy nam do dziś. Łączy on tym samym przeszłe oraz teraźniejsze pokolenia. W otoku napis: †GROSS(US): CIVIT(ATIS): WLADISLAVENSIS * 1257-2007, w tłumaczeniu: (GROSZ MIASTA * WODZISŁAWA * 1257-2007). Numizmat ma średnicę 33 mm, grubość 2mm. Moneta wydana została w miedzi w nakładzie 500 sztuk. Przywiduje się również aby specjalna, limitowana seria była bita w srebrze. Wykonawcą tłoku jest Tomasz Olkowski. Monetę będzie można kupić w Muzeum oraz innych instytucjach kultury od 30 marca 2007 r.
 

 

Zdjęcia:
Drukuj stronę