Dane teleadresowe

ul. Kubsza 2
44-300 Wodzisław Śląski

UWAGA

od dnia 1 października 2018 do odwołania korespondencję prosimy kierowac na adres:

Rynek 24

44-300 Wodzisław Śląski


Tel. 32 455 25 74
NIP: 647-22-25-933
GPS: 50.00240°N, 18.46492°E
kontakt@muzeum.wodzislaw.pl

Godziny pracy

poniedziałek – piątek: 730 - 1530

Godziny otwarcia wystaw

Z powodu remontu budynku wszystkie wystawy zostały zamknięte do odwołania

Ceny biletów


przewodnik po Starym Mieście: 25 zł
(grupy do 25 osób)
lekcja muzealna / spotkania z historią (TYLKO WYJAZDOWE):
3 zł/os. (grupy min. 10 osób)
 
Książki

Bibliografia Ziemi wodzisławskiej - Publikacje książkowe:

 • Adamczyk B., Harcerskie zbliżenia I, Radlin 2008.
 • Adamczyk B., Harcerskie zbliżenia II. 1939-1945, Rydułtowy 2010.
 • Adamczyk B., Harcerskie zbliżenia III. Harcerstwo lat 1945-1950, Rydułtowy 2014.
 • Adamczyk B., Holona E., Radlin. Wypisy do dziejów, Radlin 2012.
 • Boroń I., Handel Górnego Śląska z Krakowem w dobie wojny trzydziestoletniej (1918-1648), Gliwice 1995.
 • Cichy K., 50 lat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Wodzisław Śląski 2016.
 • Cichy K., Krajobrazy Ziemi Wodzisławskiej. Środowisko. Przyroda. Ludzie, Rybnik 2005.
 • Cichy K, Wodzisław Śląski nasze miasto. Historia. Kultura. Ludzie, Rybnik 2003.
 • Cieślak J., Nowak J., Newerla P., Wawoczny G., Dzieje parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu, Racibórz 2005.
 • Cimała B., Delowicz J., Porwoł P., Żory zarys dziejów - wypisy, Żory 1994.
 • Cimała B., Porwoł P., Wieczorek W., Wypisy do dziejów Rybnika i Wodzisławia Śląskiego, Opole 1985.
 • Conrads N., Książęta i stany. Historia Śląska (1469-1740), Wrocław 2005.
 • Czapliński M. (red.), Historia Śląska, Wrocław 2002.
 • Czechowicz B., Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza, Warszawa 2005.
 • Delowicz J., Gmina wyznania mojżeszowego w Żorach 1511-1 540. Z badań na historią miasta, Żory 2002.
 • Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2000.
 • Dziedzictwo kulturowe wsi województwa śląskiego,  Katowice 2006.
 • Dziurok A., Kloch B. (red.), Studia z dziejów ziemi rybnicko-wodzisławskiej w latach 1945-1989, Rybnik 2011.
 • Dziurok A., Keller D, Kloch B. (red.),  Wyznania religijne w Rybniku i powiecie rybnickim w XIX i XX w., Rybnik 2015.
 • Encyklopedia powstań śląskich, Opole 1982.
 • Fajer M., 1997, Rudy żelaza w dawnym hutnictwie górnośląskim, Scripta Rudensia, 7.
 • Foltyn E. M., Materiały archeologiczne do poznania starszych wieków średnich na Górnym Śląsku, Cieszyn 2000.
 • Foltyn E. M., Podstawy gospodarcze wczesnośredniowiecznej społeczności plemiennej na Górnym Śląsku, Katowice 1998.
 • Foltyn E. M. Szydłowski J., Foltyn E., Archeologia regionu cieszyńskiego. Stan badań, Katowice 2004.
 • Fukala R., Slezsko, neznámá zeme Koruny České. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740, České Budejovice 2007
 • Furmanek M., S. Kulpa, Zamek wodzisławski i jego właściciele, Wodzisław Śląski 2003.
 • Furmanek M., S. Kulpa S., K. Witosz, Wodzisław Śląski-Karviná. Karty z przeszłości, Wodzisław Śląski 2005.
 • Furmanek M., S.Kulpa, K.Witosz, Wodzisław Śląski a dziedzictwo europejskie. 750-lecie miasta, Wodzisław Śląski 2006.
 • Furmanek M., M. Michnik (red.), Początki i rozwój miast Górnego Śląska w świetle badań interdyscyplinarnych, Gliwice 2003.
 • Grabiec A., Kloch B., Kościół P.W. Św. Antoniego w Rybniku, Rybnik 2006.
 • Gruszczyk M., Zatrzymane w pamięci. Dawny powiat rybnicki na pocztówce, Rybnik 2004.
 • Historia Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski 2007.
 • Hojka P., Czas zmian.Wodzisław i ziemia wodzisławska pomiędzy Cesarstwem Niemieckim a II Rzeczpospolitą, Wodzisław Śląski 2018.
 • Hojka P., Wodzisław Śląski i ziemia wodzisławska w czasie II wojny światowej , Wodzisław Śląski 2011.
 • Hojka P., Kulpa S. (red.), Kierunek Loslau. Marsz ewakuacyjny więźniów oświęcimskich w styczniu 1945 r. Wodzisław Śląski 2016.
 • Horwat K., Formowanie się miast księstwa opolsko-raciborskiego do połowy XIV wieku, Gliwice-Rzeszów 1996.
 • Horwat J., Księstwo opolskie i jego podziały do 1532 r., Rzeszów 2002.
 • Jakubczyk D., Skarby historii, kultury i sztuki gmin pogranicza Gorzyce i Dolna Lutynia, Gorzyce 2007.
 • Jakubczyk D., Wspólne ścieżki gminy na królewskim szlaku, Godów 2011.
 • Janoušek E., Paměkti města Letovic, Letovice 1995.
 • Jasiński T., Rodowód Piastów śląskich, t. 3, Wrocław 1977.
 • Kapała Z., Ryżewski W., Nad Odrą, Olzą i Bierawką podczas III powstania śląskiego, Bytom 1995.
 • Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan S.,1977, Studia i materiały do dziejów Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, Opole.
 • Keller D (red.)., Górny Śląsk na zakręcie historii. Materiały konferencyjne, Rybnik 2011.
 • Kloch B., Rybnik w średniowieczu. Z dziejów miasta i okolic do pierwszej połowy XIV wieku, Rybnik 2002.
 • Klistała J., Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, Raciborza w latach 1939-1945, Słownik Bibliograficzny, Bielsko-Biała 2006.
 • Korta W.,Historia Śląska do 1763 roku, Warszawa 2003.
 • Kouřil P., D. Prix, M. Wihoda, Hrady českého Szelska, Brno-Opava 2000.
 • Kouřil P., , Slovanské osídlení Českého Slezska, Brno-Ćeský Tešín 1994.
 • Kowol K., Historia Dekanatu Pszowskiego, Katowice 1939.
 • Kulpa S., Dzieje Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Wodzisławiu Śląskim (1865-2015), Wodzisław Śląski 2015.
 • Kulpa S., Historia warzona piwem. Rzecz o browarach Wodzisławia Śląskiego, Wodzisław Śląski 2016.
 • Kuzio-Podrucki A., Henckel von Donnersmarckowie. Kariera i fortuna rodu, Bytom 2003.
 • Kwak J.,1994, Kultura materialna i umysłowa mieszczan górnośląskich w dobie reformacji i kontrreformacji,
 • Libura I, Z dziejów domowych powiatu. Gawęda o ziemi rybnickiej, Opole 1984.
 • Ligęza J. (red.), Ziemia rybnicko – wodzisławska, Katowice 1970.
 • Lubszczyk J., Trudne lata górnictwa powiatu rybnickiego 1945-1948, Wodzisław Śląski-Rybnik 2013.
 • Majewski A., Zamek w Niedzicy, Kraków 1987.
 • Martinek B., Kravar Z., Vítkov. Z historie města, Vitkov 2001 .
 • Matuszczyk J., Studia nad kościołami drewnianymi na Górnym Śląsku, Bytom 1989.
 • Matuszczyk-Kotulska A., Pszów sanktuarium nadziei, Pszów 2006
 • Matuszczyk-Kotulska A., Rydułtowy zarys dziejów, Rydułtowy 1997.
 • Mika N., Dzieje ziemi raciborskiej, Kraków 2012.
 • Mika N., Racibórz w obliczu najazdów tatarskich i zagrożenia wałaskiego, Racibórz 2002.
 • Mika N., Mieszko, syn Władysława II Wygnańca, książę raciborski i pan Krakowa – dzielnicowy władca Polski, Racibórz 2006.
 • Mika N., G. Wawoczny G.,  Książęta opolsko-raciborscy. Wybrane postacie, Racibórz 2000.
 • Müller K., Žáček R., Opava, Opava 2006
 • Musioł J.,  Ślązacy, Katowice 1983.
 • Musioł J., Od Wallenroda do Kordiana: dramatyczne Ślązaków wybory, Katowice 2000.
 • Newerla P., Wawoczny G., Zamki i pałace dorzecza Górnej Odry, Racibórz 2007
 • Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym Śląsku w świetle badań terenowych w latach 1992 - 1995, 2001, Katowice
 • Orzechowski K. Historia ustroju Śląska 1202-1740, Wrocław 2005.
 • Panic I., Historia osadnictwa w księstwie opolskim we wczesnym średniowieczu, Katowice 1992.
 • Panic I.,Żory we wczesnym średniowieczu. Z badań nad historią miasta, Żory 2000.
 • Panic I., Żory pod rządami Przemyślidów i Habsburgów. Z badań nad historią miasta w latach 1327-1742, Żory 2002.
 • Parafia NSPJ w Rogowie. Zarys monograficzny. Praca zbiorowa, Krzyżanowice 2015.
 • Paszkiewicz B., Pieniądz górnośląski w średniowieczu, Lublin 2000.
 • Paukert J., Státní zámek Lysice, Brno 1981.
 • Piekalski J., Od Koloni do Krakowa, Wrocław 1999.
 • Pilnáček J., Rody starého Slezska, t. 2, Brno 1992.
 • Pilnáček J., Staromoravšti rodové, Brno 1996.
 • Plaček M., Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha 2001.
 • Popiołek K., Śląskie dzieje, Warszawa - Kraków 1976.
 • Porwoł P., Kokoszyce. Oaza ciszy, Katowice 2008.
 • Porwoł P., Pszowska kalwaria, Pszów 2015.
 • Porwoł P., Wodzisław Śląski, Wodzisław Śląski (brw).
 • Porwoł P., Tropem figur św. Jana Nepomucena.
 • Porwoł P., Małe formy architektury sakralnej. Kapliczki. Figury. Krzyże, Wodzisław Śląski 2005.
 • Porwoł P., Zabytki powiatu wodzisławskiego, Wodzisław Śląski 2013.
 • Pośpiech J., Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, Opole 1987.
 • Rohlík M., (red.) Opavské zemské desky. Knihy zadní, Opava 1961.
 • Sadowski T., Książęta opolscy i ich państwo, Wrocław 2001.
 • Sauer I., Pieśniczki od Wodzisławia ze skarbczyka Ireny Sauer, Wodzisław Śląski 2007.
 • Słownik bibliograficzny Ziemi Pszczyńskiej (brw), red. A.Łysko, Pszczyna.
 • Skarby Ziemi Wydarte, Katowice 2005.
 • Siemko P., Dawny krajobraz Górnego Śląska, Jastrzębie Zdrój 2006.
 • Siemko P., Niezachowane kościoły drewniane Górnego Śląska, Katowice 2001.
 • Sienkiewicz W., 1983, Średniowieczne nazwy miejscowe ziemi Rybnickiej, Kroniki Rybnickie, t. 1.
 • Sperka J.,Władysław (Opolski), (w:) Książęta i księżne Górnego Śląska, Katowice 1995.
 • Szydłowski J., Pierzyna W., Lubomia. Gród plemienny Gołęszyców, Bytom 1970.
 • Trzonkowski K., Gałuszka M., Kuboszek A., Historia Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "1 Maja" w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski 2018.
 • Wawoczny G., Kuchnia raciborska. Podróże kulinarne po dawnej i obecnej ziemi raciborskiej, Racibórz 2005.
 • Wawoczny G., Tajemnice ziemi rybnickiej i wodzisławskiej, Racibórz 2004.
 • Weltzel A., Historia miasta Żory na Górnym Śląsku, Żory 1997.
 • Wodziński M., Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII wieku, Wrocław 1996.
 • Wodzisław Śląski. 750 lat do przodu, Wodzisław Śląski 2007.
 • Witowski C. T.,  Herbarz pszczyński. Księga ziemian, rycerzy, władyków i panoszy Wolnego Pszczyńskiego Państwa Stanowego, Pszczyna 1998.
 • Z kart historii Powiatu Rybnickiego, Rybnik 2008.

Broszury:

 • Małecki M., 1994, Najazd Tatarów na ziemię rybnicko-wodzislawską i raciborską w 1241 roku, Wodzisław.
 • Małecki M., 1997, Konstancja – księżna wodzisławska i jej księstwo, Wodzisław Śląski.
 • Małecki M., 2000, Krzyże pokutne na ziemi wodzisławskiej i pszczyńskiej, Warszawa.
 • Mroczek K., 2002, Dzieje wodzisławskich Żydów, Wodzisław Śląski.
 • Musioł L., 1957, Wodzisław 1257 – 1957. Krótki zarys dziejów miasta, opracowany źródłowo z okazji 700-lecia istnienia Wodzisławia przez Ludwika Musioła, Katowice.
 • Porwoł P., 1987, Z dziejów wodzisławskiego rzemiosła, Wodzisław Śląski.
 • Porwoł P.,1999, Kościół drewniany p.w. Wszystkich Świętych w Łaziskach nad Olzą, Wodzisław Śląski.
 • Porwoł P., 2000, Kościół ewangelicki (pofranciszkański) p.w. Trójcy w Wodzisławiu Śl., Wodzisław Śląski.
 • Porwoł P., 2002, Zespół pałacowo-parkowy w Gorzycach, seria: Zabytki Powiatu Wodzisławskiego, Wodzisław Śląski.
 • Porwoł P., 2003, Bazylika p.w. Narodzenia NMP w Pszowie, Wodzisław Śląski.
 • Porwoł P.,2004, Figura św. Jana Nepomucena sprzed wodzisławskiego zamku, Wodzisław Śląski.
 • Porwoł P., 2004, Kościół drewniany p.w. Świętej Anny w Gołkowicach, Wodzisław Śląski.
 • Porwoł P., 2005, Osiedla robotnicze w Radlinie i Pszowie, Wodzisław Śląski.
 • Porwoł P., 2006, Kościół p.w. Wniebowzięcia Najśw.Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski.
 • Porwoł P., 2007, Zespół pałacowo - parkowy w Kokoszycach, Wodzisław Śląski.
 • Porwoł P., 2009, Zespół budynków sanatoryjnych w Wodzisławiu Śl.
 • Porwoł P., 2015, Kościół pw. św. Jerzego w Rydułtowach, Wodzisław Śląski.