Oryginalny tekst pochodzi ze strony Muzeum w Wodzislawiu Śląskim (wwww.muzeum.wodzislaw.pl)

Cenny księgozbiór starodruków trafił do wodzisławskiego Muzeum

 
Dzięki pomocy i zaangażowaniu wójta Gminy Mszana - Mirosława Szymanka oraz badacza lokalnej historii - Daniela Jakubczyka Muzeum wodzisławskie pozyskało bezcenny zbiór książek - starodruków. Odkryty zespół przechowywany był w rodzinnym domu państwa Dziura w Połomi i niewątpliwie należy on do dziedzictwa kulturowego gminy Mszana. Wśród odkrytych zabytków piśmiennictwa są bezcenne, rzadkie starodruki, które wydano w XVII - XIX w. po łacinie i języku niemieckim.

 

 

Najstarsza księga pochodzi z 1685 r. i jest monumentalnym dziełem Johannisa Martina Schӧnwettera. Zawiera ona zestawienia dat, nazwisk...itd. z Biblii. Wśród pozyskanego księgozbioru są również książki historyczne jak na przykład: Geografia Austrii, Historia Gotów/ Germanów/ wydana w 1730 r. oraz praca z 1841 r. poświęcona królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelma III (1770-1840). W dziele tym zamieszczono dodatkowo 40 portretów stalorytowych króla i osób z jego najważniejszego otoczenia. Inne książki związane są z tematyką religijną i są kazaniami jakie wygłaszano podczas Mszy Świętych w XVIII i XIX w. na tych terenach. W jednej z książek odkryto zapiski najprawdopodobniej księdza przygotowującego kazanie do Mszy. Dokument sporządzono w języku polskim i niemieckim.

 

 

Wśród pozyskanego księgozbioru są unikatowe roczniki najstarszych śląskich czasopism: Streit’s schlesische provinzial Blätter, a informacje w nich zawarte dotyczą również naszych terenów. Całość księgozbioru liczy 19 pozycji, który wymaga jednak pilnej konserwacji.

 

 

Sławomir Kulpa

 

 

 

Drukuj stronę