Oryginalny tekst pochodzi ze strony Muzeum w Wodzislawiu Śląskim (wwww.muzeum.wodzislaw.pl)

Moneta z klasztorem pofranciszkańskim

W dniu 6 czerwca 2008 r. wszedł w obieg kolejny medal „moneta wodzisławska” z wizerunkiem dawnego zespołu pofranciszkańskiego. Obiekt ten ujęty został od południowo wschodniej strony. Numizmat niniejszy rozpoczyna nową serię monet zatytułowaną: Zabytki Ziemi Wodzisławskiej. Projekt wykonali i opracowali: Mirosław Furmanek, Kinga Kłosińska, Sławomir Kulpa, Adrian Podgórski oraz Tomasz Olkowski przy współpracy Wydziału Strategii Rozwoju Miasta.

 

 
Zespół pofranciszkański jest obecnie najstarszą istniejącą budowlą murowaną na ziemi wodzisławskiej. Sami mnisi wprowadzić się mieli do Wodzisławia w 1257 r. i mieszkali tu ponad 550 lat. Kasata klasztoru dokonana w 1810 r. przez władze pruskie sprawiła, że prawowici właściciele zmuszeni zostali do opuszczenia swojego lokum. Od tego też czasu drogi zespołu: klasztoru oraz kościoła rozeszły się. W 1830 r. świątynię nabył właściciel dominium wodzisławskiego hrabia Hiacynt von Strachwitz dla miejscowych ewangelików. Im też służy do dzisiaj. W byłym klasztorze została urządzona szkoła oraz ratusz. Obecnie znajduje się tu siedziba sądu.

 

 
Rewers medalu „wodzisławskiej monety” przedstawia herb miasta znany z odcisku najstarszej zachowanej pieczęci lakowej z 1597 r., gdzie po prawej stronie widnieje pół-orła, a po lewej pół-róży. Herb ten, jak wskazują wszelkie przesłanki historyczne, nawiązuje w całym kontekście do średniowiecza i zapewne znany był już w XIII w. Jak wykazały ostatnio prowadzone badania jest on nierozerwalnie związany z początkami kształtowania się miasta Wodzisławia, a jego wizerunek towarzyszy nam do dziś. W otoku napis: †GROSS(US) : CIVIT(ATIS) : WLADISLAVENSIS * 2008, w tłumaczeniu: (GROSZ MIASTA * WODZISŁAWA * 2008). Numizmat ma średnicę 33 mm, grubość 2mm. Moneta wydana została w miedzi w nakładzie 500 sztuk. Przywiduje się również aby specjalna, limitowana seria była bita w srebrze. Wykonawcą tłoku jest Tomasz Olkowski. Monetę można

Zdjęcia:
Drukuj stronę